4 lipca 2014

Kadry Techniczne

Kadry Techniczne Spółdzielni Świetlik-Reaktywacja 

l.p. Imię i Nazwisko Uprawnienia Praktyka (lata)
1 Roman Witkowski Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, a także do nadzoru bez ograniczeń w specjalności KB 35
2 Jerzy Kocemba Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  robotami budowlanymi a także do nadzoru bez ograniczeń w specjalności KB 40
3 Irena Pietrasiak-Olszewska Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, a także do nadzoru bez ograniczeń w specjalności KB, uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego i pośrednika w obrocie nieruchomościami 30
5 Bogdan Makowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych 30
6 Tadeusz Jocek Uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu, uprawnienia elektryczne na stanowisku dozoru 35
7 Stanisław Marucha Uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych 35
8 Leszek Przychodzeń Uprawnienia elektryczne D i E 38
9 Mirosław Wilczanowski Uprawnienia elektryczne E/1 20