20 lutego 2018

O Nas

o nas

o nas

Spółdzielnia Świetlik Reaktywacja jest strefą spółdzielczej przedsiębiorczości. Wspieramy rozwój gospodarczy krajowych małych i średnich przedsiębiorstw. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasz potencjał intelektualny, doświadczenie zawodowe, kapitał i zaplecze organizacyjne może wspomóc wyjątkowych ludzi i ich niecodzienne inicjatywy. Słuchamy i  obserwujemy. Rozmawiamy i konsultujemy. Budujemy strategie, wdrażamy pomysły, realizujemy wyjątkowe projekty.

Rozumiejąc twarde zasady gry wolnorynkowej, pomagamy mniejszym organizacjom pokonywać formalne bariery i biznesowe ograniczenia. Wspólnie staramy się planować niezbędne procesy tak, aby umożliwić i uprościć osiąganie założonych celów i optymalizować listę oczekiwanych korzyści. W wybranych przypadkach tworzymy dla naszych partnerów zaplecze finansowe, lobbystyczne, administracyjne, prawne, organizacyjne, logistyczne i promocyjne.

Budujemy płaszczyzny porozumienia personalnego i kontakty międzybranżowe. Łączymy ze sobą klientów, inwestorów i wykonawców w Polsce i całej Europie. Dużą uwagę przykładamy do rynku skandynawskiego, a w sposób szczególny do Szwecji i Norwegii. W tej drugiej realizujemy zadania poprzez własną spółkę Sammen. Tym samym zapewniamy sobie i naszym zleceniodawcom spełnienie wszystkich wymogów formalnych na rynku norweskim.

Równolegle prowadzimy szereg własnych projektów biznesowych. Obecnie koncentrujemy się na zdaniach w szeroko rozumianej strefie budownictwa i innowacji  technologicznych.

W dobie funduszy typu Capital Venture, akceleratorów biznesu i zespołów doradczych Think Thank, wyróżnia nas komplementarność świadczonych usług i wyjątkowe nastawienie PROSPOŁECZNE. Działamy w oparciu o Prawo Spółdzielcze, dlatego zawsze podkreślać będziemy wartość międzyludzkiej kooperacji, zgodnie z maksymą: Dziś my pomagamy Tobie, jutro Ty będziesz mógł pomóc innym.

W podstawie przyjętej strategii i misji zawsze jest człowiek. Zwłaszcza ten, który w różnych obszarach życia gospodarczego, społecznego i obywatelskiego został poszkodowany i osamotniony. Realizując cele statutowe, Spółdzielnia Świetlik Reaktywacja stała się fundatorem Fundacji Spółdzielni Świetlik Reaktywacja. Fundacja otacza swoją atencją aspekty prawne, społeczne, kulturalne i edukacyjne.

Spółdzielnia Świetlik Reaktywacja (od 2013) jest naturalnym spadkobiercą tradycji i idei wypracowanych przez Spółdzielnię Usług Wysokościowych Świetlik (1983-1994), której założycielami, a także  członkami byli między innymi: Maciej Płażyński, Jerzy Hall, Roman Rojek, Mariusz Wilk, Jan Turowiecki, Donald Tusk, Jerzy Borowczak, niżej podpisany i inni.

Spółdzielnia Świetlik Reaktywacja to więcej niż biznes. To przede wszystkim WYJĄTKOWI LUDZIE, wspólnie tworzący WYJĄTKOWY BIZNES.

 

Tomasz Chodnikiewicz
Prezes Zarządu

STATUT SPÓŁDZIELNI

STATUT FUNDACJI

STATUT SPÓŁDZIELNI

STATUT FUNDACJI