STREFA EDUKACYJNA

Edukacja towarzyszy człowiekowi na każdym etapie jego życia, a poprzez odpowiednią jej jakość i organizację umożliwia znalezienie najbardziej korzystnego miejsca w społeczności.
Edukacja powinna wykorzystywać talenty i pozwalać na czerpanie zadowolenia z uczestnictwa w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z zachowaniem świadomości własnej odrębności i wyjątkowości. Temu służą działania podejmowane przez Świetlik Reaktywacja.

W sferze edukacyjnej Świetlik Reaktywacja koncentruje się na :

  1. Międzynarodowych szkołach zawodowych,
  2. Systemie praktyk zawodowych,
  3. Współpracy ze szkolnictwem w zakresie ogólnej edukacji dzieci i młodzieży,
  4. Edukacji prawnej młodzieży.