STREFA GOSPODARCZA

Świetlik Reaktywacja podejmuje działalność gospodarczą w ramach struktur Spółdzielni. Znajdują się tu informacje na temat dotychczasowych osiągnięć członków Spółdzielni, jak również tych przedsiębiorców, którzy chcą z nami współpracować przy realizacji wspólnych projektów. Pokazujemy tu podejmowane przez Świetlik Reaktywacja działania gospodarcze oparte o jego zaplecze intelektualne i techniczne. Ta sfera prezentuje zakres możliwych do wykonania zleceń jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo obrotu gospodarczego ich wykonawcom. Naszym podstawowym zadaniem, niezależnie od komercyjnego charakteru działalności, jest poszerzenie obszaru zaufania do pracy wykonywanej przez zrzeszonych u nas przedsiębiorców i specjalistów.

Świetlik reaktywacja oferuje usługi w ramach projektów:

 1. Budownictwo, w tym:
  • projektowanie,
  • nadzór budowlany,
  • ekspertyzy, opinie, oceny techniczne,
  • kosztorysowanie, szacowanie i optymalizacja kosztów,
  • powiernictwo i zastępstwo inwestycyjne,
  • wykonawstwo robót budowlanych.
 2. Marketing i promocja, w tym:
  • Prowadzenie kampanii PR
  • Organizacja eventów promocyjnych
  • Promocja produktów i usług
  • Lobbing
 3. Samochody z napędem elektrycznym, w tym:
  • Konwertowanie samochodów odbiorców indywidualnych z napędem spalinowym na elektryczne
  • Konwertowanie samochodów korporacyjnych i firmowych z napędem spalinowym na elektryczne
  • Montaż napędów elektrycznych w nowych samochodach.
 4. Przygotowujemy się również do podjęcia szeroko pojętej działalności gospodarczej w dziedzinach:
  • Hydraulika siłowa,
  • Publikacja oraz kolportaż wydawnictw,
  • Współpraca z mediami,
  • Rozwój technologii.
  • Informatyka
  • Mikro energetyka
  • Logistyka