FUNDACJA

Działając na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego  Spółdzielnia stała się fundatorem Fundacji Spółdzielni Świetlik-Reaktywacja, w celu dbania o przepływ informacji, zachęcając również do dyskusji nad jej znaczeniem. Ważne jest zachowanie obiektywizmu oraz nieunikanie nazywania rzeczy po imieniu.

Fundacja Spółdzielni Świetlik Reaktywacja  podejmuje oraz popiera  inicjatywy obywatelskie na bieżąco śledząc wydarzenia związane z ich realizacją. Udziela wsparcia  osobom aktywnie zaangażowanym. Poprzez swoje projekty buduje odpowiedzialność każdego człowieka za podejmowane działania i ich konsekwencje.

 

STATUT FUNDACJI ŚWIETLIK-REAKTYWACJA

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA STRONĘ „ŚWIETLIK DEBATA”, gdzie poruszamy tematy ważne społecznie i gospodarczo, prowokując i zachęcając do ciągłej dyskusji.

 

Aktywność w sferze społecznej koncentruje się na :

  1. Działaniach na rzecz najbliższego otoczenia,
  2. Pomocy prawnej dla pokrzywdzonych przedsiębiorców,
  3. Inicjatywach obywatelskich i ich przebiegu,
  4. Tworzeniu Białej Księgi niektórych postępowań prokuratorskich i sądowych
  5. Repatriacji Polaków,

[PRZEJDŹ DO NASZYCH PUBLIKACJI]

Ulotka3Slajd1Slajd1