FUNDACJA

Świetlik Reaktywacja  podejmuje oraz popiera  inicjatywy obywatelskie na bieżąco śledząc wydarzenia związane z ich realizacją. Udziela wsparcia  osobom aktywnie zaangażowanym.
Działając na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego  Spółdzielnia stała się fundatorem Fundacji Spółdzielni Świetlik-Reaktywacja, w celu dbania o przepływ informacji, zachęcając również do dyskusji nad jej znaczeniem. Ważne jest zachowanie obiektywizmu oraz nieunikanie nazywania rzeczy po imieniu.

Fundacja Spółdzielni Świetlik-Reaktywacja poprzez swoje projekty buduje odpowiedzialność każdego człowieka za podejmowane działania i ich konsekwencje.

 

STATUT FUNDACJA SPÓŁDZIELNI ŚWIETLIK-REAKTYWACJA

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA STRONĘ „ŚWIETLIK DEBATA”, gdzie poruszamy tematy ważne społecznie i gospodarczo, prowokując i zachęcając do ciągłej dyskusji.

 

Aktywność w sferze społecznej koncentruje się na :

  1. Działaniach na rzecz najbliższego otoczenia,
  2. Pomocy prawnej dla pokrzywdzonych przedsiębiorców,
  3. Inicjatywach obywatelskich i ich przebiegu,
  4. Tworzeniu Białej Księgi niektórych postępowań prokuratorskich i sądowych
  5. Repatriacji Polaków,

[PRZEJDŹ DO NASZYCH PUBLIKACJI]

Ulotka3Slajd1Slajd1