Zarząd

 

1. Tomasz Chodnikiewicz – Prezes Zarządu
tel: (+48) 509-740-030
e-mail: t.chodnikiewicz@swietlik.gda.pl

Tomasz Chodnikiewicz

 

 

Pełnomocnicy Zarządu: 

 

Tomas Thomassen – Pełnomocnik Zarządu ds. Oddziału w Norwegii

Tomas Thomassen

 

RADA NADZORCZA: 

 

1. Grzegorz Szrejder – Przewodniczący Rady Nadzorczej
e-mail: g.szrejder@swietlik.gda.pl

2. Janusz Karc

Karc

 

3. Wiesław Słominski-  Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Tomasz Wawer

5. Marek Ożarowski 

6. Krzysztof Choroś